×

Informacje prawne

Podczas odwiedzania sklepu internetowego może on przechowywać lub pobierać informacje w przeglądarce, głównie w postaci 'cookie'. Te informacje, które mogą dotyczyć Ciebie, Twoich preferencji lub Twojego urządzenia internetowego (komputera, tabletu lub telefonu komórkowego), są używane głównie w celu zapewnienia działania witryny zgodnie z oczekiwaniami. Możesz dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób korzystamy z plików cookie na tej stronie i uniemożliwić ustawienie nieistotnych plików cookie, klikając poniższe nagłówki kategorii. Jeśli jednak to zrobisz, może to wpłynąć na Twoje wrażenia z korzystania z witryny i usług, które możemy zaoferować.

Więcej informacji dostępnych w zakładce Polityka i Prywatność.

Polityka Prywatności

Ostatnia aktualizacja: 31.07.2022 

 

§ I. Administrator danych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem ze strony internetowej, korzystaniem sklepu internetowego jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ATEX sp. z o.o. z siedzibą w Pilchowicach przy ul Gliwickiej 3, Numer NIP: 969-136-63-16, REGON: 278220861 oraz KRS: 0000336974.

 

§ II. Cel przetwarzania danych

Przetwarzamy dane osobowe:

 1. w zakresie niezbędnym do nawiązania i prawidłowej realizacji usługi świadczonej drogą elektroniczną;
 2. w celu zawarcia umowy i realizacji składanych przez Klientów zamówień na towary znajdujące się w asortymencie sklepu internetowego, wykonania umowy, wykonania prawa do odstąpienia od umowy;
 3. w celu w celu rozpatrywania składanych reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru);
 4. w celu wykonania obowiązków określonych prawem, w szczególności prawem podatkowym;
 5. zbieramy informacje o sposobie korzystania ze stron internetowych, które pozwalają dostosowywać reklamy do preferencji i zwyczajów Użytkowników. Na podstawie tych informacji można tworzyć np. ogólne profile Użytkowników (m.in. wiek, płeć, zainteresowania);
 6. decyzje w zakresie dopasowania oferty lub udzielenia rabatu czy innej korzyści mogą być podejmowane automatycznie na podstawie kryteriów takich jak płeć, adresy stron internetowych, w których zrealizowane zostały zakupy, liczba i częstotliwość realizowanych zakupów. Po ustaleniu spełnienia kryteriów system informatyczny automatycznie przesyła informację o przyznanej korzyści, np. rabacie;
 7. administrator informuje także o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu na zasadach określonych w § II pkt 4 i 5 w celu dostosowania reklam do preferencji i zwyczajów Użytkowników oraz dopasowania oferty do Użytkowników i udzielenia rabatów, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację;
 8. w przypadku subskrypcji newslettera – w celu realizacji usługi newsletteru.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych może uniemożliwić nam świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie zakupów w Sklepie Internetowym w tym realizacji obowiązków fiskalnych oraz dokonania transakcji z zastosowaniem zwolnienia z akcyzy.

 

§ III. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Podstawą przetwarzania danych jest zgoda lub niezbędność danych dla wykonania umowy na rzecz Klienta.

W związku z tym, iż różne są cele przetwarzania danych, również podstawy prawne przetwarzania danych przez Administratora mogą być różne. Przetwarzamy dane osobowe na następujących podstawach prawnych:

 1. w przypadku korzystania ze sklepu internetowego - w celu zawarcia i wykonania umowy – podstawa prawna to art. 6 ust. 1 lit b) RODO;
 2. w przypadku składania reklamacji, odstąpienia od umowy wykonania umowy – podstawa prawna to art. 6 ust. 1 lit b) RODO – wykonanie umowy, oraz art. 6 ust. 1 lit c) – wykonanie obowiązków określonych prawem;
 3. wykonanie obowiązku prawnego - podstawa prawna to art. 6 ust. 1 lit c) RODO;
 4. w przypadku subskrypcji newsletteru – podstawa prawna to zgoda - 6 ust 1 lit a) RODO.

 

§ IV. Przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu

Z uwagi na uzasadniony interes możemy przetwarzać dane osobowe w celach:

 1. w celu prowadzenia sklepu internetowego oraz w zakresie niezbędnym do nawiązania i prawidłowej realizacji usługi świadczonej drogą elektroniczną – podstawa prawna to art. 6 ust .1 lit c) RODO;
 2. archiwalnych (dowodowych), będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu związanego z zapewnieniem niezakłóconego prowadzenia działalności, jak również zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów - podstawa prawna  art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu - podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 4. w celach analitycznych – dla tworzenia analiz, zestawień na potrzeby wewnętrzne, planowania i rozwoju działalności, w tym procesów budowania renomy Administratora, w celu optymalizacji i usprawnienia obsługi korzystających ze strony, sklepu internetowego - podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. f ) RODO.

 

§ V. Kto może być odbiorcą danych osobowych

W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania danych osobowych, dane te mogą być udostępniane innym podmiotom. W szczególności dane osobowe mogą być udostępniane następującym podmiotom:

 1. podmioty świadczące usługi informatyczne i zapewniające oprogramowanie;
 2. podmioty świadczące usługi prawne, księgowe;
 3. podmioty świadczące usługi finansowe za pośrednictwem których płatność jest realizowana;
 4. podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie, podmioty, którym przekazanie danych jest konieczne dla realizacji umowy;
 5. agencjom marketingowym, firmom badawczym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora;
 6. organy państwowe, samorządowe oraz inne instytucje publiczne w związku z realizacją obowiązków określonych prawem.

Z wyjątkiem ww. sytuacji Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ATEX Sp. z o.o. nie ujawnia Osobom Trzecim, danych osobowych Użytkowników i Osób korzystających z serwisu, bez ich zgody.

 

§ VI. Okres przetwarzania danych osobowych

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od podstawy prawnej przetwarzania i celu przetwarzania:

 1. w przypadku, gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane będą przetwarzane do momentu zakończenia jej obowiązywania;
 2. gdy podstawą przetwarzania stanowią przepisy prawa – okres ich przetwarzania określa prawo;
 3. w przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – dane przetwarzane są przez okres umożliwiający jego realizację lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych;
 4. w przypadku udzielonej zgody – do momentu jej cofnięcia.

 

§ VII. Organ nadzoru w zakresie danych osobowych

Informujemy, iż organem nadzoru w zakresie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

§ VIII. Prawa osób, których dane dotyczą

Osobom, których dane dotyczą na zasadach określonych przepisami prawa przysługują następujące prawa:

 1. dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i sprostowania;
 2. do usunięcia danych osobowych;
 3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. przenoszenia danych osobowych – gdy przetwarzanie danych następuje na podstawie zgody, umowy oraz jest dokonywane automatycznie;
 5. wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
 6. do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 7. cofnięcia w każdym czasie zgody na przetwarzanie danych.

 

§ VX. Zgłaszanie żądań związanych z realizacją praw

Wniosek dotyczący realizacji praw do danych osobowych, można złożyć:

 1. w formie korespondencji na adres: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ATEX" Sp. z o.o. ul. Gliwicka 3, 44-145 Pilchowice
 2. drogą e-mailową, na adres: sklep@pwatex.pl
 3. samemu z poziomu zakładki Moje konto -> Info: PKBP.

 

 

 

Polityka dotycząca Ciasteczek

Przez używanie niniejszej strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą Polityką Ciasteczek. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez stronę ciasteczek, musisz zmienić ustawienia swojej przeglądarki albo zrezygnować z używania niniejszej strony.

 

Co to są ciasteczka? 

Ciasteczka (ang. cookies) to małe pliki, które są zapisywane i przechowywane na Twoim komputerze, tablecie albo smartphonie w trakcie przeglądania przez Ciebie stron internetowych. Ciasteczko przeważnie zawiera nazwę danej strony internetowej, czas istnienia ciasteczka oraz unikatowy numer, który służy do identyfikacji przeglądarki, z której nastąpiło wejście na daną stronę internetową.

 

W jakim celu wykorzystujemy cookies? 

Strona używa ciasteczek w różnych celach:

 1. aby ułatwić i usprawnić użytkowanie niniejszej strony;
 2. aby treści wyświetlanie na niniejszej stronie zostały dostosowane do preferencji użytkownika;
 3. do celów statystycznych, aby możliwe było ulepszanie niniejszej strony.

Wykorzystujemy ciasteczka tylko na te sposoby, nie identyfikując na ich podstawie tożsamości użytkownika.

 

Jak długo trwa przechowywanie danych w ciasteczkach? 

Na stronie mogą być wykorzystywane dwa rodzaje ciasteczek – sesyjne oraz stałe. Ciasteczka pierwszego typu pozostaną na Twoim urządzeniu wyłącznie w trakcie użytkowania strony. Ciasteczka stałe pozostają na Twoim urządzeniu tyle czasu, ile trwa ich „życie”, do chwili. Kiedy zostaną przez Ciebie usunięte.

 

Typy ciasteczek wykorzystywanych na stronie 

1. Ciasteczka niezbędne do działania strony - konieczne do bezbłędnego działania strony. Umożliwiają poruszanie się po stronie i korzystanie z jej elementów, np. mogą zapamiętać wykonaną wcześniej czynność.

2. Ciasteczka zwiększające efektywność - gromadzenie danych na temat sposobów korzystania ze strony przez jej użytkowników, m.in. odwiedzanych przez nich obszarów, spędzanego na stronie czasu, napotykanych błędów. Dzięki temu możemy poprawiać funkcjonalność strony.

3. Ciasteczka ulepszające działanie - przechowywanie informacji na temat Twoich preferencji (np. zapamiętywanie loginu), dzięki czemu możliwe jest wyświetlanie treści dostosowanych do indywidualnych oczekiwań użytkownika.

4. Ciasteczka reklamowe - dzięki nim wyświetlane są reklamy, które spełniają Twoje oczekiwania i odpowiadają na Twoje potrzeby. Ciasteczka te umożliwiają nam mierzenie efektów kampanii marketingowych.

 

Czy wykorzystujemy ciasteczka podmiotów trzecich?

Tak, używając strony możesz trafić na ciasteczka, które wywodzą się z zewnętrznych stron jak np. portale społecznościowe, a także od podmiotów, które zamieszczają reklamy na stronie. Szczegóły dotyczące tych ciasteczek znajdziesz na stronach internetowych poszczególnych podmiotów trzecich.

 

Czy mogę usunąć ciasteczka? 

Domyślnym ustawieniem w większości przeglądarek jest przyjmowanie ciasteczek. W każdej chwili masz możliwość zmiany ustawień przeglądarki, by zablokować ciasteczka całkowicie albo częściowo, np. wyłącznie od stron trzecich lub aby za każdym razem dostawać informację o przyjmowaniu ciasteczek. Nie zapominaj, że blokada ciasteczek może mieć niekorzystny wpływ na wygodę użytkowania strony, a także wiązać się z brakiem możliwości korzystania z niektórych elementów strony.

 

Jeśli nie zezwalasz na przyjmowanie ciasteczek od strony, możesz usunąć Cookies. Każda przeglądarka internetowa umożliwia zablokowanie ciasteczek:

Mozilla Firefox

W górnym menu „Narzędzia" kliknij "Opcje", a następnie zakładkę "Prywatność". Ta przeglądarka umożliwia zablokowanie ciasteczek całkowicie bądź częściowo.

Microsoft Internet Explorer

Korzystając z menu "Narzędzia", należy wybrać "Opcje internetowe", a następnie zakładkę "Prywatność". Dzięki suwakowi można określić poziom prywatności lub też zmieniać ustawienia konkretnych stron posługując się przyciskiem „Witryny”.

Google Chrome

Prawy górny róg przeglądarki oznaczony jest trzema poziomymi liniami – jest to menu, z którego należy wybrać „Narzędzia”, a następnie „Wyczyść dane przeglądania…”. Poza opcją usunięcia ciasteczek możemy również kliknąć „Więcej informacji”, dzięki czemu uzyskamy dostęp do informacji na temat funkcji prywatności przeglądarki.

Opera

W lewym górnym rogu przeglądarki znajduje się przycisk „Opera”. Należy otworzyć menu, wybrać „Ustawienia”, a następnie "Wyczyść historię przeglądania...". Poza możliwością usunięcia ciasteczek, jest tam też przycisk "Zarządzaj ciasteczkami...", aby uzyskać dostęp do szczegółowych opcji dla konkretnych stron.

Apple Safari

Z menu "Safari" wybieramy "Preferencje" , a następnie "Prywatność". Znajdują się tam różne opcje związane z ciasteczkami.

Telefony komórkowe, tablety i inne urządzenia mobilne

Tego typu urządzenia obsługują ciasteczka na różne sposoby. W związku z tym zalecamy wizytę na stronie producenta danego urządzenia, by zapoznać się z opcjami prywatności.